Liseberg utvecklas vidare

AvRobin

Liseberg utvecklas vidare

För varje år som gick utvecklades Liseberg vidare och blev större och förbättrades. Redan 1931 öppnades Spegelhallen och det byggdes ett nytt Lustiga Huset och en motorbåtsbana. Under det här årtiondet brann det dessvärre vid två tillfällen på Liseberg och bland annat den gamla Karusellrestaurangen brann till grunden vid den ena branden.

Liseberg utvecklas vidare

Europas mest moderna bassäng

Det var inte bara trista saker som hände utan 1936 öppnades Lisebergsbadet. Här hölls det senare uppvisningar i både simning och simhopp. Älvaleken kom även att bli känd och det var en dansuppvisning i vatten. Byggnaden som innehöll badet var i funkisstil och länge ansågs den vara det mest moderna i hela Europa. Själva bassängen var stor med sina 15 gånger 32 meter. Den djupaste delen var hela fem meter djup. Dessutom hade det installerats belysning under vattnet och det gick att göra konstgjorda vågor. Det var helt klart en bassäng som höll hög standard på den tiden. Idag finns den inte kvar utan den revs 1962. Samma år som bassängen invigdes steg besöksantalet till över en miljon på Liseberg. Hela 1 059 717 besökare passerade entrén och det var det nya rekordet. En annan stor förändring som skedde under 30-talet var att entrén byggdes om till den entré vi hittar på Liseberg idag. Entrén fick bland annat två torn istället för att bara ha ett tidigare.

Ett hotell byggs på Liseberg

Nöjesparken lever vidare in på 40-talet genom att utvecklas vidare. En sak som kom att bli otroligt stor under just 40-talet var Rotundan. Den invigdes 1940 och var en danssalong som kom att bli den största i Europa. Hela 1200 personer fick plats och i folkmun kallades den för Rota. Nu startades även veckans revy som kom att bli väldigt populärt genom hela årtiondet. Revyn bytta namn flera gånger och här uppträdde inte bara skådespelare utan artister höll även konserter här. Liseberg skulle nu även komma in på andra branscher än nöjen och ett hotell byggdes. Hotell Liseberg började drivas av företaget Liseberg AB 1947. Vid den här tiden hade även inträdet till nöjesparken höjts till 25 öre på vardagarna dagtid och på helgerna till 75 öre. En stor skillnad mot när parken öppnat 20 år tidigare och inträdet bara var 10 öre.

Ett hotell byggs på Liseberg

Nytänkande i form av tv-sändningar från nöjesparken

Under 50-talet började tv:n ta mer plats i de svenska hemmen, men än hade inte tekniken utvecklats för att kunna sända direkt hem till de svenska hemmen. Sändningar gjordes mellan Rotundan och Konserthallen. De blev populära och varje månad gjordes hela 200 sändningar som kunde följas inifrån Rotundan. Sändningar kom att bli väldigt populära och det tillsattes programledare för att leda sändningarna. Ett av de kända programmen som visades var Kvitt eller dubbelt som levde kvar länge. Under 50-talet ökade också besökarantalet otroligt mycket och började närma sig 2 miljoner per år vilket var en otrolig ökning jämfört med tidigare. Det var inte bara attraktioner som var målet för Liseberg utan även att göteborgarna skulle kunna få njuta av naturen. Även här gjordes utvecklingar och under slutet 50-talet hade prinsessan Birgitta blomtersutställningar.

Om författaren

Robin administrator