Göteborg blir en stad

AvRobin

Göteborg blir en stad

Det var i början av 1600-talet som Göteborg kom att bli en stad. Skillnaden mot tidigare var att nu kom det mer att bli en stad där det bodde invånare än att vara en handelsplats.

Göteborg blir en stad

Holländarna var det som stod för att börja göra om platsen till en stad. Hela staden brann ned 1611 under tiden som Kalmarkriget var och förutom att vara en tragedi kom det att bli en vändning. Det som nu kom att byggas upp var mer en stad. Gustav II Adolf var kung under den här tiden och han undertecknar privilegiebrevet efter att ha varit på besök i Göteborg. Det gör att staden kan börja byggas och att en stadsplan fastställs. Göteborg är en stad som har bytt namn många gånger. Under hela 1600-talet bytte staden namn många gånger även om det alltid höll sig runt Göteborg varierade stavningarna och uttalet.

Staden börjar ta form

Platsen där det första av Göteborg byggdes på var på Gullbergs ängar i de östra delarna och den sträckte sig bort till Eklanda ängar i de västra delarna. De norra och södra delarna höll sig till Nordstaden i norr och Vallgraven i söder. Under tiden staden byggdes upp kom invånarna från många olika platser i Europa. Givetvis var Nederländerna en av platserna då de sju holländare som var med och påbörjade staden var från Nederländerna. Utöver dem var det även skottar och tyskar som var en stor del av invånarna. De gjorde även att utvecklingen av staden gick väldigt snabbt framåt. Den första borgare som var registrerad i staden var Johan wan Lingen. För att få bli registrerad borgare fick han avlägga en borgared och det var den 13 juni 1621 som han fick sitt borgarbrev. Det var en vecka efter att Göteborg var bildat som han blev borgare. För att fördela ut nya tomter i staden skedde lottning. Göteborg var en stad där kyrkan hade en väldig central plats. Redan 1619 fanns det en kyrkoherde och det fanns hela tiden superintendenter i staden. Eftersom staden var under uppbyggnad kom den första kyrkan först 1621. Den låg där vi idag har Domkyrkoplatsen. Den första kyrkan var byggd av trä och hade ett torn som var högt och spetsigt.

Många holländare i den tidiga staden

För att få till en bra stad på den mark som fanns var det holländare Gustav II Adolf valde att anlita. De var kända för att vara de allra bästa att bygga på sankmark. Eftersom det var holländare som byggde upp staden hade även stadsplanen många idéer från de holländska stadsplanerna. Tidigare hade holländarna en plats i Göteborg som handelsmän eftersom de handlade mycket med koppar. De första åren som Göteborg var en stad var det så många holländare i staden att den hade kommit att börja betraktas som en holländsk kolonialstad under 1650-talet. Under 1600-talet kom Göteborg att bli en av de starkaste städerna i norra Europa. Det var både som handelsstad, försvaret runt staden med vallgravar, murar och den givna platsen längs med den västra kusten som gjorde staden till så stor.

Många holländare i den tidiga staden

Om författaren

Robin administrator