Feskekôrka – fiskmarknaden i Göteborg blir modern

AvRobin

Feskekôrka – fiskmarknaden i Göteborg blir modern

Förslaget att bygga den nya fiskhallen togs an och förberedelserna för att komma igång började. Byggandet finansierades genom att det togs medel ur Sven Renströms fond. Tanken med att uppföra en fiskhall var först och främst att förbättra hygienen vid handeln med fisk i staden. Under förberedelserna var det vissa tvivel om att Fisktorget var den bästa platsen för att uppföra byggnaden, men beslutet om att den skulle byggas här kom ändå.

Feskekôrka – fiskmarknaden i Göteborg blir modern

Inspiration från olika kyrkor

Inspirationen för att bygga Feskekôrka kom mycket från de norska stavkyrkorna som byggts i trä och de gotiska stenkyrkorna. Det är mycket därför vi känner igen den som en kyrka eftersom en stor del av inspirationen är hämtad från olika kyrkor. Ritningen av byggnaden var väl genomtänkt och redan från början var tanken att den skulle vara lätt att bygga ut om behovet kom. Den var byggd i fack och i varje fack fanns det plats för tolv försäljare. Det skulle dessutom lätt kunna byggas till ytterligare fack när behovet ökade. Det byggdes även ett ishus för att kunna hantera isen som fisken skulle förvaras på. Invändigt är byggnaden väldig unik eftersom den var byggd med kraftiga balkar vilket gjorde att det inte behövdes mittpelare eller sidopelare. Det här har gett en helt unik karaktär åt hela byggnaden invändigt. För att få in dagsljus sattes det in sju fönster på sidorna och även på gavlarna var det stora fönster.

Inspiration från olika kyrkor

Utvändigt är byggnaden byggd av gult tegel och längs med sockeln är det kalksten. Sadeltaket, som är inspirerat av kyrkorna går nästan ner till marken och sedan kommer de fönster som sitter på sidorna. Konstruktionen blev sådan att det gick att skapa ett enda stort rum invändigt utan att använda pelare för att stötta upp. Den unika designen blev självklart en sevärdhet och både göteborgare och turister började besöka byggnaden.

Få fiskare hade råd att sälja i början

I början var det väldigt dyrt att hyra in sig på en plats i hallen. Det gjorde att många fiskare inte hade råd att sälja från fiskhallen. Fram till 1923 pågick alltså försäljning längs med kajen utanför fiskhallen. År 1923 kom ett beslut om att sötvattensfisk och skaldjur inte längre fick säljas utomhus utan all försäljning skulle nu ske inomhus. Nu kom alltså fler fiskare att börja sälja från hallen. 1910 anlades en ny fiskhamn vid Majnabbe. Här började fiskauktionerna att hållas och eftersom den stora andelen av det kommersiella inom fisket flyttade gjorde det även att Feskekôrka  tappade lite av sin publik. De riktiga entusiasterna fortsatte dock att hit till Feskekôrka  och fiskhallen har således levt kvar trots den nya konkurrensen. Tack vare den annorlunda arkitekturen har fiskhallen levt kvar bland annat som turistattraktion. Här har det dessutom alltid gått att köpa högkvalitativ fisk. Efterhand har det även öppnats fiskrestauranger och att få sig en väl tillagad fisk går mycket bra i Feskekôrka. Det här är fortfarande idag en av Göteborgs stora turistattraktioner och är ett populärt inslag för besökarna.

Om författaren

Robin administrator