Feskekôrka – den största fiskmarknaden

AvRobin

Feskekôrka – den största fiskmarknaden

Den största och mest kända fiskmarknaden i Göteborg är Feskekôrka. Namnet är lite speciellt och det har kommit till genom att det fått en touch av göteborgska och att byggnaden ser ut som en kyrka. Byggnaden kom till redan 1874 och har sedan dess varit den största fiskmarknaden i Göteborg.

Fiskhandel en naturlig del av Göteborgs ekonomi

Fiskförsäljning har varit en stor marknad i Göteborg genom alla år och det beror mycket på läget nära havet som gör det naturligt att kunna leva på fiske. Dessutom är havet utanför Göteborg väldigt rikt på fisk. Långt tillbaka var den plats där försäljning av fisk skedde på Lilla Torget. Efter hand kom handeln att flyttas allt eftersom fisket växte även om den alltid höll sig i närheten av hamnen. Det var inte bara på torgen som försäljning av fisk pågick utan även direkt från båtarna. Ofta lades fisken upp på gatorna för försäljning, speciellt sillen. Det här ledde till att det kom att bli en olidlig stank från fisken i området. I mitten på 1800-talet skulle Gustaf Adolfs torg förändras och komma att bli ett paradtorg. Det här ledde till att stanken från fisken behövde försvinna. Beslutet att flytta försäljningen till Rosenlundskanalen gjordes. Här bildades platsen som kom att börja kallas Fisktorget Försäljningen av fiskarna växte allt eftersom staden växte och det ledde till att behoven blev allt större. Förslaget om att bygga en fiskhall för att kunna göra försäljningen än bättre togs upp i stadsfullmäktige av J. J. Ekman år 1870.

Fiskhandel en naturlig del av Göteborgs ekonomi

Behoven för fiskmarknaden blev större

Han skrev i sitt förslag att de ökade behoven hela tiden blev större. Platsen för försäljning av fisk behövde uppgraderas och med det var det naturligt att behovet av en fiskhall hade kommit. En av de stora anledningarna var att fisket hade växt och det var inte längre lätt att kontrollera vad det var för fisk som såldes. Han påpekade problemet med att det var omöjligt att veta om fisken var en dag gammal eller om den hade legat i flera veckor och blivit sur. Ett annat problem som hade kommit att bli allt större var att fisken såldes direkt från gatorna och här låg den bland en massa smuts och bland annat hästgödsel som låg längs med gatorna. Han sa att det i utlandet hade kommit att bli vanligt med fiskhallar i de större städerna. Här skedde ordentlig försäljning av fisken inomhus under tak. Den låg på saludiskar som var gjorda av sten och det fanns även möjligheter att hålla en bra hygien inomhus med hjälp av avspolningsmöjligheter. För att kunna förvara fisken bättre utan att det började ruttna för snabbt fanns det även reservoarer med is för att fisken skulle kunna hållas kyld.

Behoven för fiskmarknaden blev större

Han ville helt enkelt uppgradera den fiskmarknad som fanns i Göteborg och se till att den höll sig modern. Tidigare hade han uttalat sig om att den sämsta fiskmarknaden i Sverige hade kommit att bli den som fanns i Göteborg och nu behövde det ordnas med att få högre standard på den.

Om författaren

Robin administrator