Arkitektur i Göteborg

AvRobin

Arkitektur i Göteborg

Sveriges andra största stad Göteborg har en varierad arkitektur som representerar stadens utveckling genom århundradena. Här finns både klassiska byggnader från de senaste fyra århundradena till moderna konstruktioner skapade av några av landets mest kända arkitekter. Här samsas byggnader ritade av Gunnar Asplund, Ralph Erskine, White arkitekter och inte minst Göteborgaren Gert Wingårdh, Sveriges mest kända i dag verksamma arkitekt.

Arkitektur i Göteborg

Mitt i Göteborg ligger den stadsdel som kallas Inom vallgraven och som är stadens äldsta. Stadsdelen omgärdas av de utgrävda kanaler som vid Göteborgs grundande utgjorde en del av stadens försvar. De äldsta byggnaderna är från 1600-talet och majoriteten av byggnaderna är från 1900-talet samt tidigare. Den äldre arkitekturen är i nyklassisk stil samt några exempe byggda i nationalromantisk stil samt jugend. Det finns även några exempel på art deco samt tidig funktionalism. Utanför vallgraven fortsätter stadens centrum i form av den klassiska stenstaden med en majoritet av bebyggelsen från tiden runt sekelskiftet 1900, framförallt i stadsdelarna Vasastaden och Linnéstaden. Några exempel på samtida arkitektur är Göteborgsoperan vid Göta Älvs södra strand som gestaltats i form av ett fartyg samt den ikoniska byggnaden som i folkmun kallas “Läppstiftet”. Byggnaden är tillsammans med idrottsarenan Nya Ullevi de landmärken som främst kännetecknar Göteborg. Ett annat landmärke är det ständigt växande hotell Gothia Towers som har några av stadens högsta skyskrapor.

Tydliga spår från förr

Ett typiskt kännetecken för Göteborgs arkitektur är de många kvarlevorna från stadens arv som en viktig hamnstad. I de centrala stadsdelarna finns fortfarande många byggnader från tiden då staden var full av tullhus, magasin och lagerbyggnader som på något sätt var knutna till verksamheten i hamnen. På andra sidan Göta älv syns än i dag kranarna och torrdockorna som tillhörde varvet Götaverken, ett av världens viktigaste varv innan produktionen av stora fartyg flyttade till Sydostasien på 1970-talet. Det omvandlade varvsområdet kallas i dag Norra Älvstranden och domineras av modern arkitektur. Det är även här som det omtalade Karlatornet just nu uppförs. Karlatornet kommer att bli Sveriges högsta byggnad på cirka 240 meter. Ett annat inslag i stadsbilden som är typisk för Göteborgs arkitektur är de så kallade landshövdingehusen. De byggdes i stor utsräckning från slutet av 1800-talet fram till 1940-talet som ekonomiskt tillgängliga flerfamiljshus  för stadens befolkning. Husen finns i olika former av arkitektonisk utformning, men gemensamt är att de består av en bottenvåning i sten samt två övre våningar i trä. En lösning som kombinerade en ekonomisk konstruktion i trä med kraven på brandsäkra byggnader. Hela stadsdelar i Göteborg består fortfarande av dessa landshövdingehus, framförallt i Majorna i västra Göteborg, Kålltorp i östra delen av staden samt i Kvillestaden på Hisingen. De äldsta och mest rikt utsmyckade landshövdingehusen finns i Haga i centrala Göteborg.

Tydliga spår från förr

Stora delar av Göteborgs gamla delar revs under den stora saneringsperioden under 1960- och 1970-talen. Hela stadsdelar med äldre nedgången bebyggelse raserades och ersattes med funktionalistiska byggnader med modern standard. Exempel på detta är Annedal, Landala, Masthugget och Olskroken. Under samma period byggdes de stora förorter med arkitektur typisk för miljonprogrammet dit befolkningen från de rivna områdena skulle flyttas: Biskopsgården, Angered, Bergsjön, Kortedala och Frölunda.

Om författaren

Robin administrator