Dagsarkiv: juli 5, 2018

AvRobin

Göteborgs äldsta historia

Den första gången några person kallas göteborgare var 1606. Sju holländare skrev ett brev till kung Karl IX att de hade bildat ett Compani för att befolka det som skulle komma att bli Göteborg enligt de privilegier som var förbestämda. Brevet daterades den 5 december 1606 och det är datumet som räknas som starten för att staden kom att börja befolkas av göteborgare.

Läs mer