Månadsarkiv: juli 21, 2018

AvRobin

Göteborgs ekonomi växer fram

Från början byggdes handeln kring Göteborg upp runt skogsprodukter. Det kom att bli grunden för den verksamhet handelshusen runt om i staden bedrev.

Göteborgs ekonomi växer fram
Läs mer
AvRobin

Göteborg blir en stad

Det var i början av 1600-talet som Göteborg kom att bli en stad. Skillnaden mot tidigare var att nu kom det mer att bli en stad där det bodde invånare än att vara en handelsplats.

Göteborg blir en stad
Läs mer
AvRobin

Göteborgs äldsta historia

Den första gången några person kallas göteborgare var 1606. Sju holländare skrev ett brev till kung Karl IX att de hade bildat ett Compani för att befolka det som skulle komma att bli Göteborg enligt de privilegier som var förbestämda. Brevet daterades den 5 december 1606 och det är datumet som räknas som starten för att staden kom att börja befolkas av göteborgare.

Läs mer