Liseberg – billigaste nöjesparken i världen

60-talet var ett stort årtionde i utvecklingen av Liseberg. Nu kom berg- och dalbanan Super 8 till och Pariserhjulet tog plats på nöjesparken för första gången. Liseberg – billigaste nöjesparken i världen
Fortsätt läsa

Liseberg utvecklas vidare

För varje år som gick utvecklades Liseberg vidare och blev större och förbättrades. Redan 1931 öppnades Spegelhallen och det byggdes ett nytt Lustiga Huset och en motorbåtsbana. Under det här årtiondet brann det dessvärre vid två tillfällen på Liseberg och bland annat den gamla Karusellrestaurangen brann till grunden vid den ena branden. Liseberg utvecklas vidare
Fortsätt läsa

Liseberg – en av Göteborgs stora attraktioner

En av de absolut största attraktionerna i Göteborg är helt klart Liseberg. Det är en nöjespark som har en historia ända tillbaka till 1923 när den invigdes.
Fortsätt läsa

Göteborgs ekonomi växer fram

Från början byggdes handeln kring Göteborg upp runt skogsprodukter. Det kom att bli grunden för den verksamhet handelshusen runt om i staden bedrev. Göteborgs ekonomi växer fram
Fortsätt läsa

Göteborg blir en stad

Det var i början av 1600-talet som Göteborg kom att bli en stad. Skillnaden mot tidigare var att nu kom det mer att bli en stad där det bodde invånare än att vara en handelsplats. Göteborg blir en stad
Fortsätt läsa

Göteborgs äldsta historia

Den första gången några person kallas göteborgare var 1606. Sju holländare skrev ett brev till kung Karl IX att de hade bildat ett Compani för att befolka det som skulle komma att bli Göteborg enligt de privilegier som var förbestämda. Brevet daterades den 5 december 1606 och det är datumet som räknas som starten för att staden kom att börja befolkas av göteborgare.
Fortsätt läsa